Wyniki finansowe za pierwsze półrocze (H1) 2021

· ·
Wyniki finansowe za pierwsze półrocze (H1) 2021

Mówiąc krótko - rekordowe półrocze w historii Twojej Spółki!

Ostatnie półrocze to rekordowe półrocze z racji na nasze przychody, osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 1,7 mln zł netto vs 1,1 mln zł netto w pierwszym półroczu roku 2020, co pozwoliło nam osiągnąć wzrost o ok. 55% rok do roku w analogicznym okresie. Wzrost straty operacyjnej był zaplanowany i wynika przede wszystkim z rozwoju i profesjonalizacji struktury firmy oraz z kosztów operacyjnych projektów rozwojowych.

Z racji na trudniejszy niż się spodziewaliśmy pod kątem sprzedażowym okres letni, dokonaliśmy rewizji naszych prognoz na rok 2021, aktualnie planujemy osiągnąć sprzedaż za cały 2021 rok na poziomie 4,5 - 5 mln zł netto, osiągając wzrost za cały 2021 rok na poziomie do 100%. 

Zgodnie z naszym głównym celem strategicznym, w latach 2021 - 2023 skupiamy się przede wszystkim na wzroście przychodów, przy marżowości ze sprzedaży produktów na poziomie takim, aby pokrywała z kilkunastoprocentowym zapasem skalowalne koszty logistyczne i administracyjne obsługi zamówienia oraz koszty marketingowe utrzymania klienta. Koszty związane z rozwojem struktury firmy oraz koszty projektów rozwojowych pokrywamy zgodnie z naszą strategią finansowania i rozwoju z finansowania z zewnątrz (emisje akcji, granty i pożyczki). Takie podejście umożliwia zdecydowanie szybszy rozwój biznesu aż do osiągnięcia takiej skali zamówień w kolejnych latach, gdy zapas z marży (po odjęciu kosztów skalowalnych) będziemy chcieli przeznaczyć do pokrywania kosztów całej rozwiniętej struktury i kolejnych projektów oraz generowania zysku operacyjnego.

Zobacz bilans rachunek zysków i strat na dzień 30.06.2021 r. 

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze