Dane o spółce

Zarząd i rada nadzorcza

Założyciel i Prezes Zarządu

adrian-piwko-akcjonariat.png

Adrian Piwko

Skład Rady Nadzorczej

Kamil Grądzki, Olga Matusiak, Teresa Modzelewska, Linda Stachowicz-Piwko

Dane teleadresowe

Pora na Pola S.A.

Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32

8-400 Łomża

Spółka wpisana w dniu 13.02.2019 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000771658

NIP 718-215-09-95

REGON 382577574

Kapitał zakładowy w wysokości 151 958 zł.

Projekt badawczo-rozwojowy

Numer wniosku: WND-RPPD.01.02.01-20-0170/19

Koszt całkowity projektu: 824 766,90 zł

Kwota dofinansowania: 484 954,94 zł

Strona służy do informowania akcjonariuszy Pora na Pola Spółka Akcyjna o bieżących sprawach spółki i zawiera następujące informacje:

 • ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • projekty uchwał
 • publikacje sprawozdań finansowych
 • sprawozdania z działalności organów spółki
 • kalendarium wydarzeń
 • podstawowe wskaźniki finansowe spółki

Biuro prasowe

Zapraszamy media do kontaktu!

[email protected]

Przejdź do aktualności


Odpowiedzialne inwestowanie

Społeczna idea biznesu

Naszymi akcjonariuszami są dostawcy, rolnicy, mali producenci, nasi klienci, pracownicy spółki oraz ponad 1000 prywatnych inwestorów, którzy postanowili wesprzeć odpowiedzialną społecznie inicjatywę. Wierzymy w ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Odpowiedzialność wobec klienta

 • weryfikujemy produkcję i metody upraw bezpośrednio u dostawców
 • testujemy w ramach degustacji absolutnie każdy produkt
 • produkty są zrywane, ścinane, przygotowywane, wędzone czy lepione specjalnie dla klienta

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

 • wzmacniamy polską gospodarkę, stawiając na polskie produkty
 • tworzymy lokalne miejsca pracy
 • dbamy o przetrwanie starych odmian warzyw i owoców oraz wspieramy tradycyjnie wytwarzaną żywność

Odpowiedzialność wobec inwestorów

 • raportujemy comiesięczne podsumowania
 • oferujemy dodatkowe zniżki na zakupy wyłącznie dla inwestorów
 • konsekwentnie realizujemy nasze plany i zwiększamy przychody spółki

Odpowiedzialność wobec planety

 • dopłacamy producentom do opakowań lepszych niż plastikowe
 • skracając łańcuch dostaw ograniczamy ślad węglowy
 • likwidujemy nadprodukcję żywności i marnowanie na etapie produkcji i handlu

Odpowiedzialność wobec rolników i producentów

 • model współpracy, w którym do producenta trafia zdecydowana większość ostatecznej ceny detalicznej
 • jednakowe, przejrzyste zasady współpracy dla każdego
 • pełna obsługa w zakresie logistyki, IT, marketingu i sprzedaży

Zostań akcjonariuszem

Społeczna idea biznesu

Naszymi akcjonariuszami są dostawcy, rolnicy, mali producenci, nasi klienci, pracownicy spółki oraz ponad 1000 prywatnych inwestorów, którzy postanowili wesprzeć odpowiedzialną społecznie inicjatywę. Wierzymy w ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Inwestując w Pora na Pola możesz stać się autorem sukcesu firmy, która robi coś dobrego w zakresie patriotyzmu ekonomicznego, ekologii, dostępu do dobrej jakości żywności, budowania pozytywnych relacji na linii producent-klient. Dołącz do nas! Zostań akcjonariuszem PORA NA POLA.

Wierzymy, że biznes może być fair i zarabiać

Decentralizacja dystrybucji żywności jest realnym wzmocnieniem pozycji małych producentów i drobnych rolników. Wierzymy, że za dobry produkt należy się rolnikom godna płaca, a co więcej – dzięki skróceniu łańcucha dostaw jesteśmy w stanie to zrealizować przy akceptowalnej marży dla Klienta. Pojęcie patriotyzmu ekonomicznego jest dla nas bardzo ważne, dlatego naszą siłą są polskie wyroby. Wybór polskich marek ma coraz większe znaczenie dla Konsumentów i wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie się utrzymywał. Nasza filozofia jest na fali wznoszącej.

Trzecia runda inwestycyjna

Trzecia emisja akcji naszej spółki odbyła się w dniach 01.02.2021 – 01.03.2019 r.

2 610 000 zł

Zebrany kapitał

75 zł

Cena emisyjna

633

Inwestorów

Druga emisja akcji

Druga emisja akcji naszej spółki odbyła się w dniach 18.03.2020 – 18.06.2020 r. i przyciągnęła ponad dwa razy więcej Inwestorów niż poprzednia emisja.

Przed czasem udało się zebrać cały założony kapitał, co pozwoli sfinansować m.in. wdrożenie subskrypcyjnego modelu sprzedaży, zakończenie prac nad algorytmem predykcji koszyka zakupowego oraz znaczące uatrakcyjnienie oferty naszego targu.

900 tys. zł

Zebrany kapitał

35,90 zł

Cena emisyjna

712

Inwestorów

Pierwsza emisja akcji

Pierwsza emisja akcji naszej spółki odbyła się w dniach 05.03.2019 – 31.05.2019 r.

Zebrany kapitał umożliwił poszerzenie oferty, zwiększyliśmy również skalę działań marketingowych oraz zadbaliśmy o rozwój strony internetowej naszego targu.

262 tys. zł

Zebrany kapitał

9,75 zł

Cena emisyjna

320

Inwestorów