Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Spółki poprzez opracowanie innowacyjnej platformy o nieznanych dotąd algorytmach uczących się z wykorzystaniem BIG DATA i najnowszych rozwiązań technologicznych w toku samodzielnych prac badawczo-rozwojowych. Projekt przyczyni się do wdrożenia na rynek rozwiązania, którego na takim poziomie zaawansowania w swojej ofercie nie posiada żaden z konkurentów firmy. Platforma ta bowiem będzie internetowym targiem zdrowej, ekologicznej żywności, wzbogaconym o model subskrypcyjny oraz algorytm predykcji koszyków działający w oparciu o AI. Dodatkową funkcjonalnością będzie zaprojektowanie platformy w technologii UX, co zagwarantuje jej pełną dostępność dla użytkownika.

Platforma będzie dedykowana klientom detalicznym.

Nadrzędny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych - kamieni milowych, w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych (zgodnie z przedstawionym we wniosku planem badań). Po zakończeniu prac objętych wnioskiem planowane jest opatentowanie i komercjalizacja opracowanego rozwiązania w postaci inteligentnej platformy. Przyczyni się to do długofalowego rozwoju firmy w dotychczasowych kierunkach działalności, umożliwi rozwinięcie potencjalnych nowych rynków zbytu (nowe regiony Polski) oraz do zdobycia przez firmę znacznej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym. Rezultaty projektu prezentowane będa na konferencjach tematycznych i w publikacjach. Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie zatem: 

- wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym;

- wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy na bazie nowych algorytmów z udziałem sztucznej inteligencji, opracowanej samodzielnie w ramach działalności B+R przedsiębiorstwa;

- wzrost przychodów spowodowany redukcją kosztów dzięki zautomatyzowaniu działania (moduł generowania zamówień u dostawców) oraz podniesieniu CLV klienta (wartość przychodów uzyskanych z jednego klienta) dzięki zastosowaniu modelu subskrypcyjnego, możliwość wykorzystania zysku z tego tytułu na dalsze prace B+R;

- zwiększenie dystrybucji a co za tym idzie dostępności produktów wysokojakościowych w kraju;

- zwiększenie regularnych i w związku z tym przychodów u lokalnych dostawców-gospodarzy i rolników;

- utworzenie nowych miejsc pracy;

- budowa pozytywnego wizerunku firmy, opierającej swoje rozwiązania na innowacyjności.

Wartość całkowita projektu: 824 766,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 484 954,94 PLN